Retschertga da basigns «Bindel lartg ultraot – regiun Alvra»

Daple circulaziun da datas pretenda soluziuns d’access cun capacitad maximala. Las pretensiuns dallas interpresas pertutgont la qualitad e la capacitad d’access crescha perchegl tg’igl volumen da datas vign pi grond. An vista digl svilup futur (digitalisaziun) ed igls basigns dall’economeia è da reager agl sectour bindel lartg ultraot.

Per la retschertga tar igls cumegns dalla regiun – agl focus stat igl svilup economic – è igl barat tigls cumegns agl li decisiv. La priorisaziun capeta cunzont a basa digls basigns dall’economeia (interpresas pitschnas e masangas, la hotellareia, las pendicularas) scu er dalla furmaziun e sandadad. An chel connex vala en access tgi corresponda agl sectour da bindel lartg, schi el ò daple tgi 100 megabit per secunda (Mbps).

Gl’è impurtant tgi chel provedimaint e la retschertga da basigns lotiers capeta bottom-up e tgi vigna betg dicto da surangiu. Perchegl duvrainsa igl Voss ageid. I vala da sclareir antras la gruppa regiunala tge basigns respectivamaintg tge equipaziun agl li tg’èn necessaris e finanziabels. Per plascheir inoltrar las annunztgas da basigns anfignen igls 3 da mars 2020.


Anavant tar l’annunztga da basigns